Reklama: TopReality.sk - Široká ponuka nehnuteľností z celého Slovenska. Reality predaj, nehnuteľnosti kúpa, predaj, prenájom. domy, pozemky, byty, chaty, objekty.

Alpia s.r.o.

Alpia s.r.o.
A.Kmeťa 24, 03601 Martin
Tel: 421915445670
E-mail: realityalpia@realityalpia.sk
Web: www.realityalpia.sk
Viac informácií

Sme najväčšia realitná spoločnosť v regióne severného Slovenska a z toho vyplývajúcou výhodou pre Vás je predpoklad skúseností, serióznosti, kvality, odbornosti a profesionality našej práce. Všetky pobočky sú vo výlučnom vlastníctve Realitnej kancelárie Alpia. Na riešení vašich problémov sa podieľajú nielen realitní makléri danej lokality, ale aj vedenie spoločnosti a pri ich riešení sú využívané skúsenosti všetkých pobočiek. Tak je zabezpečená kvalita práce všetkých jednotlivých pobočiek a teda všetkých služieb, ktoré zákazníkom poskytujeme.

Makléri

Romana Núdziková
tel: +421 904 258 756
email:

Roman Ďurík
tel: +421 907 819 888
email:

Zdenka Uhrínová
tel: +421 908 307 843
email:

Simona Diabelková
tel: +421 918 815 152
email:

Mgr. Zuzana Hušlová
tel: +421 908 517 854
email:

Martina Steinhublová
tel: +421 915 751 350
email:

Zuzana Mydlová
tel: +421 910 355 776
email:

Peter Maga
tel: +421 902 896 666
email:

Mgr. Roman Akantis
tel: +421 905 358 191
email:

Veronika Púchyová
tel: +421 905 800 116
email:

Ján Majerčík
tel: +421 905 889 895
email:

Ing. Ivan Kráľ
tel: +421 911 177 877
email:

Marek Chott
tel: +421 904 603 617
email:

Barbora Drexlerová
tel: +421 908 392 559
email:

Michal Bais
tel: +421 905 229 168
email:

Zdenka Uhrínová
tel: +421 908 307 843
email:

Andrea Čičmancová
tel: +421 948 869 633
email:

Monika Užíková
tel: +421 905 915 178
email:

Mgr. Mirka Hanuliaková
tel: +421 908 969 917
email:

Rastislav Párička
tel: +421 905 202 221
email:

Roman Hámor
tel: +421 905 188 086
email:

Lukáš Lučanský
tel: +421 908 914 025
email:

Ing. Peter Hámor
tel: +421 905 321 193
email:

Ing. Michal Potaš
tel: +421 915 445 670
email:

Zuzana Kubáňová
tel: +421 907 325 051
email:

Ing. Michal Potaš
tel: +421915445670
email:

Jozef Lisík
tel: +421 915 777 771
email:

Marián Salaj
tel: +421 911 387 333
email:

Mgr. Tomáš Lasička
tel: +421 902 371 501
email:

Dominik Varga
tel: +421 911 268 589
email:

Ing. Ivana Poliaková
tel: +421 915 059 658
email:

Emília Dicová
tel: +421 903 497 492
email:

Martin Kučera
tel: +421 905 816 513
email:

Martin Jančuška
tel: +421 903 270 735
email:

Jaroslav Polách
tel: +421 905 795 565
email:

Anna Martineková
tel: +421 949 508 037
email:

Erik Papík
tel: +421 948 885 800
email:

Michal Fabiš
tel: +421 915 288 136
email:

Ing. Silvia Baranová
tel: +421 905 624 367
email:

Juraj Náhlovský
tel: +421 917 524 879
email:

Mária Kováčová
tel: +421 908 939 984
email:

Mgr. Kristína Tóthová
tel: +421 904 926 058
email:

Mgr. Mária Myšiaková
tel: +421 910 954 103
email:

Katarína Cibuľová
tel: +421 915 074 824
email:

Ján Cibuľa
tel: +421 905 580 613
email:

Ing. Daniel Kudelás
tel: +421 948 151 355
email:

Jaromír Štefanik
tel: +421 902 140 176
email:

Miroslav Hrabal
tel: +421 908 499 183
email:

Filip Lošák
tel: 000000
email:

Martin Moroz
tel: +421 902 567 496
email:

Silvia Lihotská
tel: +421 907 053 017
email:

Ľubomír Cihoň
tel: +421 948 420 058
email:

Eva Perignáthová
tel: +421 911 657 860
email:

Jozef Farkaš
tel: +421 904 874 849
email:

Barbora Húsková
tel: +421 915 161 966
email:

Bc. Róbert Korim
tel: +421 948 373 050
email:

Iveta Furmáneková
tel: +421 915 297 713
email:

Adriána Chalupianská
tel: +421 910 257 393
email:

Ing. Lena Gandžalová
tel: +421 908 443 181
email:

Jana Hrehorčáková
tel: +421 903 285 202
email:

Alexandra Rumanská
tel: +421 910 958 442
email:

Marcela Fábry
tel: +421 911 352 030
email:

Stanislav Kováčik
tel: +421 950 711 610
email:

Martin Maľa
tel: +421 911 158 490
email:

Mgr. Miroslav Rusňák
tel: +421 905 886 406
email:

Mgr. Barbara Olga Tekely Skrętowicz
tel: +421 948 455 969
email:

Jana Chalúpková
tel: +421 907 420 873
email:

Silvia Smreková
tel: +421 915 524 451
email:

Ing. Veronika Babejová
tel: +421 940 758 736
email:

Ing. Anna Ogoreková
tel: +421 918 393 399
email:

Tomáš Salaďak
tel: +421 950 615 234
email:

Martin Oravkin
tel: +421 917 111 522
email:

Jozef Doležaj
tel: +421 903 770 129
email:

Andrea Lauryn
tel: +421 918 604 054
email:

Ing. Miloš Rejdovian
tel: +421 905 346 501
email:

Helena Bereczová
tel: +421 907 120 868
email:

Jana Garbová
tel: +421 919 262 042
email:

Ing. Miroslav Huliak
tel: +421 905 804 720
email:

JUDr. Dušan Pytel
tel: +421 948 353 500
email:

Miroslav Mareš
tel: +421 904 816 018
email:

Marko Pekarčík
tel: +421 915 258 984
email:

Ing. Vladimír Belánik
tel: +421 905 523 379
email:

Miroslava Zdechovanová
tel: +421 915 416 041
email:

Ján Földeši
tel: +421 948 539 068
email:

Emília Gajdošová
tel: +421 908 555 810
email:

Monika Schneiderová
tel: +421 907 201 788
email:

Ing. Michal Hajdúch
tel: +421 903 604 153
email:

Katarína Pintér
tel: +421 908 481 686
email:

Mgr. Alexandra Trangošová
tel: +421 903 631 273
email:

Ing. Ľudmila Bendžalová
tel: +421 905 122 397
email:

Sabina Hüpschová
tel: +421 908 636 096
email:

Mgr. Lenka Tománková
tel: +421 950 722 128
email:

Ondrej Maľa
tel: +421 907 803 243
email:

Marián Matuška
tel: +421 949 383 697
email:

Tatiana Angyi
tel: +421 902 234 200
email:

Mgr. Kristína Tóthová
tel: +421 904 926 058
email:

Bc. Marta Prosnanová
tel: +421 907 710 608
email:

Michal Sklienka
tel: +421 907 724 930
email:

Silvia Čupková
tel: +421 907 845 481
email:

Peter Chovanec
tel: +421 909 107 571
email:

Zsolt Kovács
tel: +421 940 343 347
email:

Bc. Martina Bernátová
tel: +421 907 547 733
email:

Mgr. Zuzana Hušlová
tel: +421 908 517 854
email:

Mgr. Mirka Hanuliaková
tel: +421 908 969 917
email:

Lukáš Lučanský
tel: +421 908 914 025
email:

Marián Kurčina
tel: +421 907 415 041
email:

Lukáš Lučanský
tel: +421908914025
email:

Veronika Kopkášová
tel: +421 944 451 852
email:

Ing. Michal Potaš
tel: +421 915 445 670
email:

Alan Kassa
tel: +421 948 474 850
email:

Mgr. Michaela Hanakovičová
tel: +421 905 885 968
email:

Mgr. art. Róbert Kopkáš
tel: +421 904 741 410
email:

Bianka Dóczé, MSc.
tel: +421 915 713 214
email:

Bc. Vladimír Živáň
tel: +421 944 276 983
email:

Ivan Bystrický
tel: +421 948 618 317
email:

Ing. Nikola Duchoňová
tel: +421 902 670 631
email:

Veronika Hartingerová
tel: +421 919 462 469
email:

Denisa Kubizňová
tel: +421 917 650 188
email:

Radovan Štefaňák
tel: +421 949 766 643
email:

Bc. Marcel Nagy
tel: +421 910 678 999
email:

Peter Horňák
tel: +421 905 975 648
email:

Marcela Fábry
tel: +421 911 352 030
email:

Andrea Moravčíková
tel: +421 905 231 615
email:

Mgr. Martin Hlavačka
tel: +421 948 457 557
email:

Emília Duncová
tel: +421 908 871 865
email:

Martin Rovňák
tel: +421 907 117 264
email:

Martin Hanko
tel: +421 915 438 457
email:

PhDr. Ondrej Rusnák
tel: +421 905 200 561
email:

Klaudia Kasáková
tel: +421 907 545 675
email:

Mgr. Dominika Švagerko Galiková
tel: +421 917 114 587
email:

Katarína Šestáková
tel: +421 911 023 947
email:

Ing. Ľudmila Bendžalová
tel: +421 905 122 397
email:

Ing. Anna Ogoreková
tel: +421 918 393 399
email:

Miroslava Zdechovanová
tel: +421 911 461 164
email:

Silvia Smreková
tel: +421 915 524 451
email:

Ondrej Maľa
tel: +421 907 803 243
email:

Marek Chott
tel: +421 904 603 617
email:

Katarína Cibuľová
tel: +421 915 074 824
email:

Ing. Veronika Babejová
tel: +421 940 758 736
email:

Jaroslav Polách
tel: +421 905 795 565
email:

Mgr. Tomáš Lasička
tel: +421 902 371 501
email:

Zuzana Kubáňová
tel: +421 907 325 051
email:

Emília Gajdošová
tel: +421 908 555 810
email:

Jana Chalúpková
tel: +421 907 420 873
email:

Ján Cibuľa
tel: +421 905 580 613
email:

Michal Fabiš
tel: +421 915 288 136
email:

Ing. Vladimír Belánik
tel: +421 905 523 379
email:

Roman Hámor
tel: +421 905 188 086
email:

Mária Kováčová
tel: +421 908 939 984
email:

Martin Oravkin
tel: +421 917 111 522
email:

Ing. Michal Hajdúch
tel: +421 903 604 153
email:

Martin Jančuška
tel: +421 903 270 735
email:

Peter Maga
tel: +421 902 896 666
email:

Ján Földeši
tel: +421 948 539 068
email:

Rastislav Párička
tel: +421 905 202 221
email:

JUDr. Dušan Pytel
tel: +421 948 353 500
email:

Zdenka Uhrínová
tel: +421 908 307 843
email:

Martina Steinhublová
tel: +421 915 751 350
email:

Jana Hrehorčáková
tel: +421 903 285 202
email:

Iveta Furmáneková
tel: +421 915 297 713
email:

Mgr. Roman Akantis
tel: +421 905 358 191
email:

Zuzana Mydlová
tel: +421 910 355 776
email:

Simona Diabelková
tel: +421 918 815 152
email:

Mgr. Mária Myšiaková
tel: +421 910 954 103
email:

Helena Schulczová
tel: +421 907 120 868
email:

Mgr. Miroslav Rusňák
tel: +421 905 886 406
email:

Miroslav Mareš
tel: +421 904 816 018
email:

Juraj Náhlovský
tel: +421 917 524 879
email:

Erik Papík
tel: +421 948 885 800
email:

Katarína Pintér
tel: +421 908 481 686
email:

Andrea Lauryn
tel: +421 918 604 054
email:

Ing. Silvia Baranová
tel: +421 905 624 367
email:

Ing. Peter Hámor
tel: +421 905 321 193
email:

Ing. Radovan Dobranský
tel: +421 948 601 825
email:

Iveta Dolincová
tel: +421 905 732 356
email:

Marko Masaryk
tel: +421 905 848 944
email:

Katarína Kopčíková
tel: +421 911 271 698
email:

Anna Lengeňová
tel: +421 902 911 552
email:

Mgr. Branislav Karas
tel: +421 944 137 990
email:

Valéria Mohosová
tel: +421 919 298 614
email:

Ing. Matej Jesenský
tel: +421 908 539 522
email:

Marek Franko
tel: +421 902 265 887
email: